7 Maj

lean materiały

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie zbędnych. lean szkolenia Najistotniejszym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie trwonienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Skorzystanie z metod lean management daje możliwość uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które procesy są niepotrzebne dla firmy.