30 Paź

Życie w Krakowie

Najważniejszym z największych przeszkód w lwiej części miast w naszym kraju jest transport. Nasze gminy nie są przygotowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki został zapoczątkowany przez zwiększenie się liczby pojazdów na polskich szosach. Z tego powodu jedną z najważniejszych kierunków rozwoju które powinno podjąć prawie każda gmina jest inwestycja w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i komunikacja miejska to priorytet, jaki da przestrzeń na to by polepszyć wygodę krakowian a także usprawni całokształt gospodarki miasta.

Wśród okolicznych miast, nowe projekty komunikacyjne w grodzie Kraka mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie opowiedzieli się za metrem, ale przed tym jak ono powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową i rozwój dróg potrzeba zainwestować dużo środków . Spośród bardziej istotnych decyzji finansowych warto podkreślić:
całkowicie elektryczną nitkę autobusową – jedyną w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w planach Kraków przewiduje inwestycje w przynajmniej kilkanaście nowych połączeń pomiędzy już wybudowanymi połączeniami i naprawy istniejących połączeń autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy napraw nie znoszą – problemy w poruszaniu się i dojazdach do pracy dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba zaś pamiętać, że bez remontów jakość dróg nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski działania
Inwestycje w komunikacje to nie tylko nowe linie komunikacji, jak również lepszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie lepsza i odporna. (jednym z przykładów jest ścieralna powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zachodniej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto potrzebuje dodatkowo wielu remontów i inwestycji, by jeździło się po nim wygodnie. Zarówno samochodem, ale również tramwajami. Ale widać jasno, że wszystko jest na świetnej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę wygodnie i przyjemnie.